Chào mừng đến với Viện Nghiên cứu Kinh tế Xây dựng và Đô thị

Tổng Hội Xây dựng Việt Nam chủ trương thành lập Viện Nghiên cứu về Kinh tế Xây dựng, Kinh tế Đô thị và Kinh tế Bất động sản.

Triển khai chủ trương này, chúng tôi xây dựng trang thông tin điện tử (demo) có địa chỉ: http://kinhtexaydungdothi.com nhằm:

  1. Đăng tải các thông tin liên quan phục vụ triển khai thực hiện chủ trương của Tổng Hội Xây dựng Việt nam về việc chuần bị thành lập Viện;
  2. Lấy ý kiến tham gia, phản biện, đóng góp và trao đổi về dự thảo “Đề cương thành lập Viện Nghiên cứu Kinh tế Xây dựng và Đô thị”;
  3. Thu thập thông tin phục vụ các mục tiêu xây dựng và phát triển Viện;
  4. Thông báo các tin tức liên quan trong quá trình triển khai thành lập Viện…

Kinh tế Xây dựng và Đô thị

Mọi ý kiến tham gia, đóng góp xin gửi về hộp thư điện tử: kinhtexaydungdothi@gmail.com.

Xin cảm ơn.

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s